Foglalkozás-egészségügyi szolgálat

Üzemorvos

+

 

PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ISMERTETÉSE

A vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy egy munkahelyre megfelelő képességű ember kerüljön. Hosszabb távon az így elhelyezett ember a követelményeknek megfelelő munkát fog végezni, könnyebben fog beilleszkedni a munkaközösségbe, kevesebb lesz a fluktuációval kapcsolatos indoka, kisebb a balesetek előfordulása. Természetesen az így elhelyezett ember anyagilag megfelelően dotált, mert különben kilép.

A fentiek miatt célszerűnek látszik a régi dolgozók közül egy csoporton standard vizsgálatokat végezni, amely megadja az alap követelmény szintet az új dolgozókkal szemben. A követelményrendszer megállapításánál feltétlenül figyelembe kell venni a munkahely mindenkori technikai színvonalát. A vizsgálati követelményeket a munkahely vezetőivel közösen állítjuk össze.

Javasolt vizsgálatok :

a/ alkalmassági vizsgálatok

új felvételes, áthelyezésre kerülő dolgozók,

orvos részére speciális vizsgálatoknál,

balesetezők, ismételten balesetezők vizsgálata ,

előléptetés, munkakör változás.

b/ szociálpszichológiai, szociometriai vizsgálatok

problémás csoportok szociometriai felmérése, javaslattétel

c/ személyiségvizsgálatok

felelősségteljes munkakörök betöltésénél

d/ egyéb vizsgálatok

vezető kiválasztás

új üzemek személyzetének kiválasztása

targoncás, emelővillás tanfolyamra jelentkezők vizsgálata

tovább tanulók vizsgálata

A fenti témákhoz jelenleg használatos pszichológiai tesztmódszerek a következők:

absztrakt logika : hogyan tud gondolkodni elvonatkoztatva a konkrét helyzettől

általános intelligencia: az általános értelmi színvonal jellemzőire szolgál információval

műszaki intelligencia felmérése

idegrendszeri állapot rögzítése

kapcsolatfelvevő képesség vizsgálata

baleseti szituációban való viselkedés vizsgálata

kreativitás: az alkotó gondolkodás szintjének vizsgálata

vezetési készséget, tulajdonságot vizsgáló eljárás

stressz típus megállapítása

„California” teszt a személyiség vizsgálatára

Fontosabb pszichológiai műszerek:

figyelem, koncentráló készség

teljesítmény elvárás, szabályok, utasítások betartására való hajlam

idegrendszeri állapotot vizsgáló műszer kézremegés mérésével

központi idegrendszer időviszonyait vizsgáló műszer

a megosztott figyelem és két kéz koordinált mozgását vizsgáló műszer

a felfogó készség gyorsaságát vizsgáló módszer

monotónia tűrés vizsgálata

színlátás vizsgálat

konfliktus helyzetben való viselkedést vizsgáló berendezés.

- veszélyes szituációban való viselkedés vizsgálata

­A személyiség vizsgálatok az alábbiakra terjednek ki:

kreativitás

ambíció

vezetői igény

alkalmazkodási készségek

önuralom

felelősségtudat

stabilitás

extroverzió

konvenció

függetlenség

szociális hatékonyság

szeretet

lelkiismeret

érzelmi egyensúly

Vezetői skálák: - irányító képesség

szociabilitás

teljesítmény igény

feszültség tűrőképesség

felelősségtudat

rugalmasság

elfogadottság igénye

engedelmesség

dominanciára való igény

feltűnési vágy

konfliktus kerülése

gondoskodás igénye

etikus-szociális rendezettség igénye

megértés, egyetértés /empátia/ igénye

autonómia igény

 

PSZICHOLÓGIAI MUNKAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

Dr. Ried József Pszichológiai tudományok kandidátusa  címzetes egyetemi docens

Időpont-egyeztetés: pszichologus@egeszsegturizmus.eu, telefon: 06-20-267-25-23

Pszichológiai alkalmassági vizsgálat Budapesten és környékén 5 főtől a vállalkozás telephelyén, vidéki kitelepülés  egyeztetés szerint.