Foglalkozás-egészségügyi szolgálat

Üzemorvos

+

Írja ide a szöveget

"A" kategória
Törvény szerint idetartoznak:
• A bányászat, kohászat fizikai munkakörei, valamint azon nem-fizikai munkakörök
munkavállalói, akik az "A" foglalkozás-egészségi osztályt indokló környezetben töltik
munkaidejük több mint 50%-át
• A rákkeltőkkel exponáltak
• Sugárzó anyagokkal, ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal
dolgozók
• Állatkísérletes munkakörben foglalkoztatottak
• Korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak
• Munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók
• A vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi
közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók
"B" kategória
Törvény szerint idetartoznak:
• Az alábbi gazdasági tevékenységek fizikai munkaköreinek munkavállalói: mezőgazdaság,
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, építőipar, élelmiszerek és italok gyártása,
dohánytermékek gyártása, textíliák gyártása, ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés
és festés, bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása, fafeldolgozás, kőolaj-feldolgozás
és kokszgyártás, vegyi alapanyagok és termékek gyártása, gumi és műanyag termékek
gyártása, nemfém ásványi termékek gyártása, nyersanyag visszanyerése hulladékból,
szárazföldi és csővezetékes szállítás, vízi szállítás, légi szállítás, bútorgyártás, egészségügyi
és szociális ellátás, állategészségügyi tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása
• Azok, akik a "B" foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik
munkaidejük több mint 50 %-át
"C" kategória
Törvény szerint idetartoznak:
• Az "A" foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat ipari,
szolgáltató, kutató, illetve számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkakörei,
• valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a "C" foglalkozás-egészségi
osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.
"D" kategória
Törvény szerint idetartoznak:
• A kutatás-szervezési, kulturális, oktatási és egyéb adminisztratív tevékenységet végző
munkavállalók
• "A", "B" és "C" foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem-fizikai
munkaköreiben dolgozó, más osztályba nem sorolt munkavállalói